این صفحه از سایت فیزیک لند برای ارائه فیلم‌ها و انیمیشن‌های جذاب علم فیزیک جهت آموزش و یادگیری بهتر این علم جذاب و دوست‌داشتنی بوجود آمده است.