ویدیوهای آموزش فیزیک کنکور - کمیت‌های فیزیکی

جلسه ۵- کمیت‌های فیزیکی

جلسه ۵- کمیت‌های فیزیکی

 در این قسمت از سری ویدیوهای آموزش فیزیک، مبحث “کمیت‌های فیزیکی” رو برای شما دانش‌آموزان عزیز قرار دادیم. اما قبلش قسمتی از ویدیو رو براتون بصورت نوشتاری قرار دادیم که بسیار سوال‌خیز هست. پیشنهاد میکنم قبل از دیدن فیلم، این قسمت رو هم مطالعه کنید:
 • همان طور که پیش از این گفتیم فیزیک علمی تجربی است و هدف آن بررسی پدیده‌های فیزیکی در جهان پیرامون است.

 

 • اساس تجربه و آزمایش، اندازه‌گیری است.

 

 • در فیزیک به هر چیزی که بتوان آن را اندازه گرفت، کمیت فیزیکی گفته می‌شود.

 

 • کمیت‌های نرده‌ای ( اسکالر ): برای بیان آن‌ها تنها گفتن اندازه (بزرگی) و یکا کافی است.

مثل: طول، جرم، زمان، دما، کار، انرژی، چگالی، تندی و …

 

 • کمیت‌های برداری: برای بیان آن‌ها علاوه بر اندازه (بزرگی) و یکا باید جهت هم مشخص گردد.

مثل: نیرو، سرعت، شتاب، جابجایی و …

 

 

شما دوستای عزیز میتونید با پیگیری کانال تلگرام “میراث علم ماندگار” هر ویدیو رو به محض قرار گرفتن در کانال مشاهده کنید. حتی میتونید ویدیو رو از لینک زیر دانلود کنید:

فیزیک لند - وبسایت تخصصی آموزش فیزیک

امیدوارم که از این قسمت از ویدیوهای آموزش فیزیک خوشتون اومده باشه.

ویدیوهای آموزش فیزیک کنکور - مدل سازی در فیزیک 2

جلسه ۴- مدل سازی در فیزیک ۲

جلسه ۴- مدل سازی در فیزیک ۲

 در این قسمت از سری ویدیوهای آموزش فیزیک، مبحث “مدل سازی در فیزیک ۲” رو برای شما دانش‌آموزان عزیز قرار دادیم. اما قبلش قسمتی از ویدیو رو براتون بصورت نوشتاری قرار دادیم که بسیار سوال‌خیز هست. پیشنهاد میکنم قبل از دیدن فیلم، این قسمت رو هم مطالعه کنید:

مثال: پرتاب توپ

واقعیات:

۱- یک کرهٔ کامل نیست.

۲- درزها و برجستگی‌هایی روی توپ وجود دارد.

۳- در حین حرکت به دور خود می‌چرخد.

۴- باد و مقاومت هوا بر حرکت آن اثر می‌گذارند.

 ۵- وزن توپ با تغییر فاصلهٔ از مرکز زمین تغییر می‌کند.

 

مدل‌سازی و ساده‌سازی:

۱- با چشم پوشیدن از اندازه و شکل توپ، آن را به صورت یک جسم نقطه‌ای یا ذره در نظر می‌گیریم.

۲- با فرض اینکه توپ در خلأ حرکت می‌کند، از مقاومت هوا و اثر وزش باد صرف‌نظر می‌کنیم.

۳- فرض می‌کنیم با تغییر فاصلهٔ توپ از مرکز زمین، وزن آن ثابت می‌ماند.

 

شما دوستای عزیز میتونید با پیگیری کانال تلگرام “میراث علم ماندگار” هر ویدیو رو به محض قرار گرفتن در کانال مشاهده کنید. حتی میتونید ویدیو رو از لینک زیر دانلود کنید:

فیزیک لند - وبسایت تخصصی آموزش فیزیک

امیدوارم که از این قسمت از ویدیوهای آموزش فیزیک خوشتون اومده باشه.

ویدیوهای آموزش فیزیک کنکور - مدل سازی در فیزیک 1

جلسه ۳- مدل سازی در فیزیک ۱

جلسه ۳- مدل سازی در فیزیک ۱

 در این قسمت از سری ویدیوهای آموزش فیزیک، مبحث “مدل سازی در فیزیک ۱” رو برای شما دانش‌آموزان عزیز قرار دادیم. اما قبلش قسمتی از ویدیو رو براتون بصورت نوشتاری قرار دادیم که بسیار سوال‌خیز هست. پیشنهاد میکنم قبل از دیدن فیلم، این قسمت رو هم مطالعه کنید:
 • بررسی و تحلیل پدیده‌هایی مانند حرکت اتومبیل، پرتاب توپ، افتادن برگ درخت، تشکیل رنگین‌کمان، آذرخش و … در فیزیک معمولاً با پیچیدگی‌هایی همراه است.

 

 • به همین دلیل فیزیک‌دانان برای بررسی پدیده‌ها، از مدل‌سازی استفاده می‌کنند. مدل‌سازی در فیزیک فرایندی است که طی آن یک پدیدهٔ فیزیکی، آنقدر ساده و آرمانی می‌شود تا امکان بررسی و تحلیل آن فراهم شود.

 

 • توجه: هنگام مدل‌سازی یک پدیدهٔ فیزیکی، باید اثرهای جزئی‌تر را نادیده بگیریم نه اثرهای مهم و تعیین‌کننده را. برای مثال، اگر به جای مقاومت هوا، نیروی جاذبهٔ زمین را نادیده می‌گرفتیم، آن‌گاه مدل ما پیشبینی می‌کرد که وقتی توپی به بالا پرتاب شود در یک خط مستقیم بالا می‌رود.

 

شما دوستای عزیز میتونید با پیگیری کانال تلگرام “میراث علم ماندگار” هر ویدیو رو به محض قرار گرفتن در کانال مشاهده کنید. حتی میتونید ویدیو رو از لینک زیر دانلود کنید:

فیزیک لند - وبسایت تخصصی آموزش فیزیک

امیدوارم که از این قسمت از ویدیوهای آموزش فیزیک خوشتون اومده باشه.
ویدیوهای آموزش فیزیک کنکور - فیزیک دانش بنیادی 2

جلسه ۲- فیزیک دانش بنیادی ۲

جلسه ۲- فیزیک دانش بنیادی ۲

 در این قسمت از سری ویدیوهای آموزش فیزیک، مبحث “فیزیک دانش بنیادی ۲” رو برای شما دانش‌آموزان عزیز قرار دادیم. اما قبلش قسمتی از ویدیو رو براتون بصورت نوشتاری قرار دادیم که بسیار سوال‌خیز هست. پیشنهاد میکنم قبل از دیدن فیلم، این قسمت رو هم مطالعه کنید:
 • ویژگی آزمون‌پذیریو اصلاحنظریه‌های فیزیکی، نقطهٔ قوّت دانش فیزیک است و نقش مهمی در فرایند پیشرفت دانش و تکامل شناخت ما از جهان پیرامون داشته است.

 

 • دانشمندان برای بیان قانون‌های فیزیکی، اغلب از گزاره‌های کلی و در عین حال مختصر استفاده می‌کنند.

 

 • قانون‌های فیزیکی، معمولاً رابطهٔ بین برخی از کمیت‌های فیزیکی را توصیف می‌کنند و در دامنهٔ وسیعی از پدیده‌های گوناگون طبیعت معتبرند (مانند قانون‌های نیوتون که در علوم نهم با آن‌ها آشنا شدید).

 

 • برای توصیف دامنهٔ محدودتری از پدیده‌های فیزیکی، که عمومیت کم‌تری دارند، اغلب از اصطلاح اصل استفاده می‌شود (مانند اصل پاسکال که برای شاره‌های ساکن و محصور معتبر است).

 

شما دوستای عزیز میتونید با پیگیری کانال تلگرام “میراث علم ماندگار” هر ویدیو رو به محض قرار گرفتن در کانال مشاهده کنید. حتی میتونید ویدیو رو از لینک زیر دانلود کنید:

فیزیک لند - وبسایت تخصصی آموزش فیزیک

امیدوارم که از این قسمت از آموزش فیزیک خوشتون اومده باشه.

ویدیوهای آموزش فیزیک کنکور - فیزیک دانش بنیادی 1

جلسه ۱- فیزیک دانش بنیادی ۱

جلسه ۱- فیزیک دانش بنیادی ۱

 در این قسمت از سری ویدیوهای آموزش فیزیک، مبحث “فیزیک دانش بنیادی ۱” رو برای شما دانش‌آموزان عزیز قرار دادیم. اما قبلش قسمتی از ویدیو رو براتون بصورت نوشتاری قرار دادیم که بسیار سوال‌خیز هست. پیشنهاد میکنم قبل از دیدن فیلم، این قسمت رو هم مطالعه کنید:
 • فیزیک یکی از بنیادی‌ترین دانش‌ها و شالودهٔ تمامی مهندسی‌ها و فنّاوری‌هایی است که به طور مستقیم یا غیرمستقیم در زندگی ما نقش دارند.

 

 • فیزیک‌دانان، پدیده‌های گوناگون طبیعت را مشاهده می‌کنند و می‌کوشند الگوها و نظم‌های خاصی میان این پدیده‌ها بیابند.

 

 • دانشمندان فیزیک برای توصیف و توضیح پدیده‌های مورد بررسی، اغلب از قانون، مدل و نظریهٔ فیزیکی استفاده می‌کنند.

 

 • مدل‌ها و نظریه‌های فیزیکی در طول زمان همواره معتبر نیستند و ممکن است دستخوش تغییر شوند. به بیان دیگر همواره این امکان وجود دارد که نتایج آزمایش‌های جدید منجر به بازنگری مدل یا نظریه‌ای شود و حتی ممکن است نظریه‌ای جدید جایگزین آن شود.
شما دوستای عزیز میتونید با پیگیری کانال تلگرام “میراث علم ماندگار” هر ویدیو رو به محض قرار گرفتن در کانال مشاهده کنید. حتی میتونید ویدیو رو از لینک زیر دانلود کنید:

فیزیک لند - وبسایت تخصصی آموزش فیزیک

امیدوارم که از این قسمت از آموزش فیزیک خوشتون اومده باشه.
چگالی در فیزیک - محمد پوررضا

چگالی در فیزیک

چگالی در فیزیک

چگالی در فیزیک - محمد پوررضا

در این قسمت از سری ویدیوهای آموزش فیزیک “چگالی در فیزیک” رو برای شما دانش‌آموزان عزیز قرار دادیم. اما قبلش قسمتی از ویدیو رو براتون بصورت نوشتاری قرار دادیم که بسیار سوال‌خیز هست. پیشنهاد میکنم قبل از دیدن فیلم، این قسمت رو هم مطالعه کنید:

تخمین مرتبه بزرگی - محمد پوررضا

تخمین مرتبه بزرگی در فیزیک

تخمین مرتبه بزرگی در فیزیک

تخمین مرتبه بزرگی - محمد پوررضا

در این قسمت از سری ویدیوهای آموزش فیزیک “تخمین مرتبه بزرگی در فیزیک” رو برای شما دانش‌آموزان عزیز قرار دادیم. اما قبلش قسمتی از ویدیو رو براتون بصورت نوشتاری قرار دادیم که بسیار سوال‌خیز هست. پیشنهاد میکنم قبل از دیدن فیلم، این قسمت رو هم مطالعه کنید:

جزوه جامع نیروی شناوری و اصل ارشمیدس

جزوه نیروی شناوری و اصل ارشمیدس

جزوه نیروی شناوری و اصل ارشمیدس

جزوه نیروی شناوری و اصل ارشمیدس به صورت جامع و جذاب که توسط مهندس محمد پوررضا تهیه شده، براتون در این پست قرار دادیم. قسمتی از جزوه رو میتونید در همین صفحه مطالعه کنید:

فرض کنید یک توپ در اختیار دارید و می‌خواهید آن را با کمک نیروی دست به زیر آب ببرید. در این هنگام احساس می‌کنید که نیرویی مانع پایین بردن توپ می‌شود و باید به سختی این کار را انجام دهید. حال اگر دست خود را از روی توپ بردارید، توپ به سرعت به روی آب می‌آید. این آزمایش نشان می‌دهد که آب نیرویی بالاسو به توپ و یا هر جسمی که درون آن باشد، وارد می‌کند. این تجربه برای تمام اجسام و در تمام مایعات صدق می‌کند. در واقع “به نیروی بالاسویی که شاره‌ به جسم غوطه‌ور یا درون خود وارد می‌کند، نیروی شناوری گفته می‌شود”.

مشاهداتی از قبیل شناور بودن کشتی روی آب اقیانوس (با وجود اینکه چگالی فولاد حدود ۸ برابر چگالی آب است) و یا تجربیاتی مانند احساس سبکی در هنگام راه رفتن درون آب استخر، نمونه‌های دیگری از وجود نیروی شناوری در شاره‌ها هستند.

 

 

درسنامه جامع و کامل

_مثال های ساده تا پیشرفته به صورت گام به گام

_تست های سراسری داخلی و خارجی با پاسخ های تشریحی

_نکات کنکوری و تلفیقی 

این جزوه را به صورت رایگان از لینک زیر دانلود کنید

بیگ بنگ ( انفجار بزرگ)

بیگ بنگ (انفجار بزرگ)

بیگ بنگ چیست؟

بیگ بنگ ( انفجار بزرگ)

شاید برای شما هم این سوال پیش آمده باشد که عالم و دنیای امروز ما از کجا شروع شده است؟ و یا اینکه عمر عالم چند سال است؟

طبق نظریه‌های فیزیکی، عالم از یک انفجار به نام “بیگ بنگ” یا همان “انفجار بزرگ” در حدود ۱۳/۷ میلیارد سال پیش بوجود آمده و شروع شده است. طبق این نظریه که تابحال بیشترین تاییدات را داشته است، عالم در یک نقطه بسیار چگال با جرم بینهایت، حجم تقریبا ناچیز با دمای بینهایت قرار داشته است.

چرا بر این تفکریم که  بیگ بنگ  اتفاق افتاده است ؟

اما چرا نظریه بیگ بنگ را می‌پذیریم؟

 

برای این پذیرش سه دلیل محکم داریم:

 • انبساط جهان

مشاهدات کیهان‌شناسی نشان می دهد که جهان کنونی ما در حال انبساط است. حال اگر بخواهیم زمان را مانند یک فیلم به عقب برگرانیم، شاه انقباض عالم خواهیم بود که در نهایت ما را به یک نقطه می رساند که حجم ناچیزی خواهد داشت. طبق نظریه بیگ بنگ، تمام جرم عالم کنونی در این نقطه جمع شده است.

ادوین هابل در سال ۱۹۲۹ کشف کرد که کهکشان هایی که در فاصله دورتری از ما قرار دارند، با سرعت بیشتری در حال انبساط هستند و این سرعت با فاصله آن ها از ما متناسب است. در این حالت با استفاده از سرعت دور شدن کهکشانها از یکدیگر توانسته‌اند عمر کیهان را تخمین بزنند.

 

 • فراوانی هلیم و دوتریم در عالم

مشاهدات طیف‌سنجی که میزان هلیم و دوتریم موجود در عالم را مورد بررسی قرار داده است، شاهدی بر آن است که باید قبل از آغاز جهان نیز مقداری از این عناصر در عالم وجو داشته است. در نهایت با استفاده از تئوری جورج گاموو و تحلیل‌های انجام شده در مورد فراوانی هلیم و دوتریم موجود در عالم، پی می‌بریم که کیهان در آغاز دمای بسیار بالایی در حدود ۵ درجه سلسیوس داشته است که منجر به انفجار بزرگ یا بیگ بنگ شده است.

 

 • تابش پس زمینه کیهانی  

وجود سیگنال‌های مزاحم (نویز) موجود در سیگنال‌های دریافتی و مطالعه روی آن‌ها نشان می‌داد که این سیگنال‌ها باید در همه جای کیهان به یک اندازه دریافت شود. همگرایی این سیگنال‌ها فیزیکدانان را به یک منبع می‌رساند که همان بیگ بنگ است. دمای موجود در عالم و نیز طول موج دریافتی این امواج که در حال افزایش است، شاهدی بر انبساط عالم و در نتیجه وجود بیگ بنگ است.

 

امیدوارم شما دوستان خوبم از این مقاله از سری مقالات آموزش فیزیک استفاده کافی را برده باشید.

منتظر شنیدن نظرات شما عزیزان هستیم.

چطور فیزیک بخوانیم؟ محمد پوررضا - فیزیک لند

چطور فیزیک بخوانیم؟ (۱۸ روش عالی برای درک بهتر فیزیک)

چطور فیزیک بخوانیم؟

چطور فیزیک بخوانیم؟ محمد پوررضا - فیزیک لند

در این مقاله از سری مقالات آموزش فیزیک قصد داریم به سوال “چطور فیزیک بخوانیم؟” که برای بسیاری از دانش‌آموزان عزیز پیش آمده است، پاسخ دهیم. برای این منظور ۱۸ روش عالی و کارآمد را برای مطالعه درس فیزیک به شما دوستان عزیز ارائه کرده‌ایم. اگر در شرایطی هستید که مثلا مراحل ۱ تا ۵ را گذرانده‌اید، می‌توانید کار خود را از مرحله ۶ شروع کنید.

 • قبل از رسیدن به تست:

۱- بهتر است قبل از کلاس، روزنامه‌وار کتاب را مطالعه کنید.

۲- بعد از کلاس، بار دیگر کتاب را با دقت بیشتری خوانده و زیر مطالب مهم خط بکشید.

۳- روابط و فرمول‌ها را جداگانه یادداشت کنید.

۴- به مثال‌های حل‌شده کتاب به دقت توجه کنید.

۵- تمرین‌ها، پرسش‌ها و فعالیت‌های کتاب را با حل و بررسی کنید تا مفاهیم را بهتر درک کنید.

۶- به سراغ مسائل آخر فصل بروید.

۷- تا به اینجای کار تمام مسائل و موارد مهمی که به آن‌ها برخوردید را یادداشت یا نشانه‌گذاری کنید.

۸- از خودتان یک امتحان تشریحی بگیرید.

 • بعد از رسیدن به تست:

۹- حالا به سراغ کتاب تست بروید و درسنامه کتاب تست را مطالعه کنید.

۱۰- با توجه به مقدمه و پیشگفتار کتاب، تست‌ها را از ساده به سخت حل کنید.

۱۱- در مرحله اول اگر حل یک تست خیلی زمان‌بر بود، نگران نشوید. حتی موارد دیگری را که امکان دارد در تست مورد سوال قرار بگیرد، برای خودتان حل کنید.

۱۲- به هیچ‌ وجه کنار گزینه‎ها علامت نزنید و فقط کنار شماره سوال علامت‌گذاری کنید.

۱۳- در حل تست‌ها از نشانه‌های زیر استفاده کنید:

       برای تستی که بطور کامل حل شده است از علامت تیک استفاده کنید.

       برای تستی که تا یکجایی پیش رفتید ولی به جواب آخر نرسیدید از علامت دایره استفاده کنید.

       برای تستی که اصلا ایده‌ای برای حلش نداشتید از علامت ضربدر استفاده کنید.

۱۴- حداقل ۵ یا ۶ بار تست‌ها را دوره کنید تا علامت‌های دایره و ضربدر کم شوند.

۱۵- پس از ۱ یا ۲ بار دوره، از منبعی دیگر غیر از کتاب تست خودتان، تست زمان‌دار بزنید.

۱۶- هر تست فیزیک در کنکور حدود ۷۴ ثانیه زمان دارید.

۱۷- بشدت روی تست‌های کنکورهای گذشته تمرکز کنید. بیش از ۸۰ درصد تست‌های کنکور مشابه تست‌های سال‌های گذشته است.

۱۸- تعداد تست‌های فیزیک برای دانش‌آموزان تجربی ۳۰ و برای دانش‌آموزان ریاضی ۴۵ تست است.

 

امیدوارم شما دوستان خوبم از این مقاله از سری مقالات آموزش فیزیک استفاده کافی را برده باشید.

منتظر شنیدن نظرات شما عزیزان هستیم.