ویدیوهای آموزش فیزیک کنکور - مدل سازی در فیزیک 2

جلسه ۴- مدل سازی در فیزیک ۲

جلسه ۴- مدل سازی در فیزیک ۲

 در این قسمت از سری ویدیوهای آموزش فیزیک، مبحث “مدل سازی در فیزیک ۲” رو برای شما دانش‌آموزان عزیز قرار دادیم. اما قبلش قسمتی از ویدیو رو براتون بصورت نوشتاری قرار دادیم که بسیار سوال‌خیز هست. پیشنهاد میکنم قبل از دیدن فیلم، این قسمت رو هم مطالعه کنید:

مثال: پرتاب توپ

واقعیات:

۱- یک کرهٔ کامل نیست.

۲- درزها و برجستگی‌هایی روی توپ وجود دارد.

۳- در حین حرکت به دور خود می‌چرخد.

۴- باد و مقاومت هوا بر حرکت آن اثر می‌گذارند.

 ۵- وزن توپ با تغییر فاصلهٔ از مرکز زمین تغییر می‌کند.

 

مدل‌سازی و ساده‌سازی:

۱- با چشم پوشیدن از اندازه و شکل توپ، آن را به صورت یک جسم نقطه‌ای یا ذره در نظر می‌گیریم.

۲- با فرض اینکه توپ در خلأ حرکت می‌کند، از مقاومت هوا و اثر وزش باد صرف‌نظر می‌کنیم.

۳- فرض می‌کنیم با تغییر فاصلهٔ توپ از مرکز زمین، وزن آن ثابت می‌ماند.

 

شما دوستای عزیز میتونید با پیگیری کانال تلگرام “میراث علم ماندگار” هر ویدیو رو به محض قرار گرفتن در کانال مشاهده کنید. حتی میتونید ویدیو رو از لینک زیر دانلود کنید:

فیزیک لند - وبسایت تخصصی آموزش فیزیک

امیدوارم که از این قسمت از ویدیوهای آموزش فیزیک خوشتون اومده باشه.

ویدیوهای آموزش فیزیک کنکور - مدل سازی در فیزیک 1

جلسه ۳- مدل سازی در فیزیک ۱

جلسه ۳- مدل سازی در فیزیک ۱

 در این قسمت از سری ویدیوهای آموزش فیزیک، مبحث “مدل سازی در فیزیک ۱” رو برای شما دانش‌آموزان عزیز قرار دادیم. اما قبلش قسمتی از ویدیو رو براتون بصورت نوشتاری قرار دادیم که بسیار سوال‌خیز هست. پیشنهاد میکنم قبل از دیدن فیلم، این قسمت رو هم مطالعه کنید:
 • بررسی و تحلیل پدیده‌هایی مانند حرکت اتومبیل، پرتاب توپ، افتادن برگ درخت، تشکیل رنگین‌کمان، آذرخش و … در فیزیک معمولاً با پیچیدگی‌هایی همراه است.

 

 • به همین دلیل فیزیک‌دانان برای بررسی پدیده‌ها، از مدل‌سازی استفاده می‌کنند. مدل‌سازی در فیزیک فرایندی است که طی آن یک پدیدهٔ فیزیکی، آنقدر ساده و آرمانی می‌شود تا امکان بررسی و تحلیل آن فراهم شود.

 

 • توجه: هنگام مدل‌سازی یک پدیدهٔ فیزیکی، باید اثرهای جزئی‌تر را نادیده بگیریم نه اثرهای مهم و تعیین‌کننده را. برای مثال، اگر به جای مقاومت هوا، نیروی جاذبهٔ زمین را نادیده می‌گرفتیم، آن‌گاه مدل ما پیشبینی می‌کرد که وقتی توپی به بالا پرتاب شود در یک خط مستقیم بالا می‌رود.

 

شما دوستای عزیز میتونید با پیگیری کانال تلگرام “میراث علم ماندگار” هر ویدیو رو به محض قرار گرفتن در کانال مشاهده کنید. حتی میتونید ویدیو رو از لینک زیر دانلود کنید:

فیزیک لند - وبسایت تخصصی آموزش فیزیک

امیدوارم که از این قسمت از ویدیوهای آموزش فیزیک خوشتون اومده باشه.
ویدیوهای آموزش فیزیک کنکور - فیزیک دانش بنیادی 2

جلسه ۲- فیزیک دانش بنیادی ۲

جلسه ۲- فیزیک دانش بنیادی ۲

 در این قسمت از سری ویدیوهای آموزش فیزیک، مبحث “فیزیک دانش بنیادی ۲” رو برای شما دانش‌آموزان عزیز قرار دادیم. اما قبلش قسمتی از ویدیو رو براتون بصورت نوشتاری قرار دادیم که بسیار سوال‌خیز هست. پیشنهاد میکنم قبل از دیدن فیلم، این قسمت رو هم مطالعه کنید:
 • ویژگی آزمون‌پذیریو اصلاحنظریه‌های فیزیکی، نقطهٔ قوّت دانش فیزیک است و نقش مهمی در فرایند پیشرفت دانش و تکامل شناخت ما از جهان پیرامون داشته است.

 

 • دانشمندان برای بیان قانون‌های فیزیکی، اغلب از گزاره‌های کلی و در عین حال مختصر استفاده می‌کنند.

 

 • قانون‌های فیزیکی، معمولاً رابطهٔ بین برخی از کمیت‌های فیزیکی را توصیف می‌کنند و در دامنهٔ وسیعی از پدیده‌های گوناگون طبیعت معتبرند (مانند قانون‌های نیوتون که در علوم نهم با آن‌ها آشنا شدید).

 

 • برای توصیف دامنهٔ محدودتری از پدیده‌های فیزیکی، که عمومیت کم‌تری دارند، اغلب از اصطلاح اصل استفاده می‌شود (مانند اصل پاسکال که برای شاره‌های ساکن و محصور معتبر است).

 

شما دوستای عزیز میتونید با پیگیری کانال تلگرام “میراث علم ماندگار” هر ویدیو رو به محض قرار گرفتن در کانال مشاهده کنید. حتی میتونید ویدیو رو از لینک زیر دانلود کنید:

فیزیک لند - وبسایت تخصصی آموزش فیزیک

امیدوارم که از این قسمت از آموزش فیزیک خوشتون اومده باشه.

ویدیوهای آموزش فیزیک کنکور - فیزیک دانش بنیادی 1

جلسه ۱- فیزیک دانش بنیادی ۱

جلسه ۱- فیزیک دانش بنیادی ۱

 در این قسمت از سری ویدیوهای آموزش فیزیک، مبحث “فیزیک دانش بنیادی ۱” رو برای شما دانش‌آموزان عزیز قرار دادیم. اما قبلش قسمتی از ویدیو رو براتون بصورت نوشتاری قرار دادیم که بسیار سوال‌خیز هست. پیشنهاد میکنم قبل از دیدن فیلم، این قسمت رو هم مطالعه کنید:
 • فیزیک یکی از بنیادی‌ترین دانش‌ها و شالودهٔ تمامی مهندسی‌ها و فنّاوری‌هایی است که به طور مستقیم یا غیرمستقیم در زندگی ما نقش دارند.

 

 • فیزیک‌دانان، پدیده‌های گوناگون طبیعت را مشاهده می‌کنند و می‌کوشند الگوها و نظم‌های خاصی میان این پدیده‌ها بیابند.

 

 • دانشمندان فیزیک برای توصیف و توضیح پدیده‌های مورد بررسی، اغلب از قانون، مدل و نظریهٔ فیزیکی استفاده می‌کنند.

 

 • مدل‌ها و نظریه‌های فیزیکی در طول زمان همواره معتبر نیستند و ممکن است دستخوش تغییر شوند. به بیان دیگر همواره این امکان وجود دارد که نتایج آزمایش‌های جدید منجر به بازنگری مدل یا نظریه‌ای شود و حتی ممکن است نظریه‌ای جدید جایگزین آن شود.
شما دوستای عزیز میتونید با پیگیری کانال تلگرام “میراث علم ماندگار” هر ویدیو رو به محض قرار گرفتن در کانال مشاهده کنید. حتی میتونید ویدیو رو از لینک زیر دانلود کنید:

فیزیک لند - وبسایت تخصصی آموزش فیزیک

امیدوارم که از این قسمت از آموزش فیزیک خوشتون اومده باشه.
چگالی در فیزیک - محمد پوررضا

چگالی در فیزیک

چگالی در فیزیک

چگالی در فیزیک - محمد پوررضا

در این قسمت از سری ویدیوهای آموزش فیزیک “چگالی در فیزیک” رو برای شما دانش‌آموزان عزیز قرار دادیم. اما قبلش قسمتی از ویدیو رو براتون بصورت نوشتاری قرار دادیم که بسیار سوال‌خیز هست. پیشنهاد میکنم قبل از دیدن فیلم، این قسمت رو هم مطالعه کنید:

تخمین مرتبه بزرگی - محمد پوررضا

تخمین مرتبه بزرگی در فیزیک

تخمین مرتبه بزرگی در فیزیک

تخمین مرتبه بزرگی - محمد پوررضا

در این قسمت از سری ویدیوهای آموزش فیزیک “تخمین مرتبه بزرگی در فیزیک” رو برای شما دانش‌آموزان عزیز قرار دادیم. اما قبلش قسمتی از ویدیو رو براتون بصورت نوشتاری قرار دادیم که بسیار سوال‌خیز هست. پیشنهاد میکنم قبل از دیدن فیلم، این قسمت رو هم مطالعه کنید:

جزوه جامع نیروی شناوری و اصل ارشمیدس

جزوه نیروی شناوری و اصل ارشمیدس

جزوه نیروی شناوری و اصل ارشمیدس

جزوه نیروی شناوری و اصل ارشمیدس به صورت جامع و جذاب که توسط مهندس محمد پوررضا تهیه شده، براتون در این پست قرار دادیم. قسمتی از جزوه رو میتونید در همین صفحه مطالعه کنید:

فرض کنید یک توپ در اختیار دارید و می‌خواهید آن را با کمک نیروی دست به زیر آب ببرید. در این هنگام احساس می‌کنید که نیرویی مانع پایین بردن توپ می‌شود و باید به سختی این کار را انجام دهید. حال اگر دست خود را از روی توپ بردارید، توپ به سرعت به روی آب می‌آید. این آزمایش نشان می‌دهد که آب نیرویی بالاسو به توپ و یا هر جسمی که درون آن باشد، وارد می‌کند. این تجربه برای تمام اجسام و در تمام مایعات صدق می‌کند. در واقع “به نیروی بالاسویی که شاره‌ به جسم غوطه‌ور یا درون خود وارد می‌کند، نیروی شناوری گفته می‌شود”.

مشاهداتی از قبیل شناور بودن کشتی روی آب اقیانوس (با وجود اینکه چگالی فولاد حدود ۸ برابر چگالی آب است) و یا تجربیاتی مانند احساس سبکی در هنگام راه رفتن درون آب استخر، نمونه‌های دیگری از وجود نیروی شناوری در شاره‌ها هستند.

 

 

درسنامه جامع و کامل

_مثال های ساده تا پیشرفته به صورت گام به گام

_تست های سراسری داخلی و خارجی با پاسخ های تشریحی

_نکات کنکوری و تلفیقی 

این جزوه را به صورت رایگان از لینک زیر دانلود کنید

فصل‌های ساده فیزیک در کنکور تجربی و ریاضی

فصل‌های ساده فیزیک در کنکور

فصل‌های ساده فیزیک در کنکور

در این مقاله از سری مقالات آموزش فیزیک از سایت فیزیک لند قصد داریم که به بررسی فصل‌های ساده فیزیک در کنکور برای هر دو رشته تجربی و ریاضی بپردازیم.

اول از فیزیک دهم شروع می‌کنیم:

 • فصل اول این کتاب اندازه‌گیری هست که حتی اگر مستقیما ازش تست نیاد، شما باید به خوبی این فصل رو بلد باشید، زیرا در فصل‌های بعدی بسیار به کارمون میاد. از این فصل قسمت‌های دقت و خطا، تخمین و چگالی مباحث مهم و نسبتا ساده‌ای برای کنکور هستند.

 

 • فصل دوم کتاب دهم مربوط به کار و انرژی هست که برای دانش‌آموزان ریاضی یک سوال ثابت داره و برای دانش‌آموزان تجربی بعضا یک سوال توی کنکور داره که عموما سؤال‌های ساده‌ای هستند.

 

 • فصل سوم این کتاب که مربوط به فشار هست، عموما سؤال‌های متوسط رو به بالایی رو توی کنکور داره، خصوصا زمانی که لوله U شکل رو با گاز کامل ترکیب میکنه و خیلی توصیه نمیشه که براش وقت بزارید.

 

 • فصل چهارم کتاب دهم مربوط به گرما هست و اینجا هم عموما تست‌های متوسط رو به بالایی رو داره البته اگر خوب و مفهومی درکش کنید براحتی میتونید از پس تست‌هاش بربیاید. ولی قسمت آخر این فصل که مربوط به گازهای کامل هست، قسمت ساده‌ایه که برای دانش‌آموزان ریاضی تقریبا هرسال و برای دانش‌آموزان تجربی گاهی اوقات ازش سوال میاد. دو قسمت روش‌های انتقال گرما و انبساط گرمایی هم از قسمت‌های نسبتا آسونی هستند که تقریبا هر سال از یکی از اون‌ها برای دانش‌آموزان هر دو رشته سوال میاد.

 

 • اما فصل پنجم (ترمودینامیک) که فصل آخر و مربوط به رشته ریاضی هست، از فصل‌های متوسط به حساب میاد و باکمی دقت براحتی میتونید تست‌هاش رو حل کنید.

 

میریم سراغ کتاب فیزیک یازدهم:

این کتاب هم برای دانش‌آموزان ریاضی یک فصل بیشتر از دانش‌آموزان تجربی داره ولی فصل سوم و چهارم دانش‌آموزان ریاضی همون فصل سوم دانش‌آموزان تجربی هست که مقداری بسط داده شده و چندتا مفهوم و رابطه بیشتر داره.

 • فصل اول این کتاب مربوط به الکتریسیته ساکن (الکتروستاتیک) هست که در مورد میدان، نیرو و پتانسیل الکتریکی بحث میکنه که تقریبا هرسال یک تست از میدان یا نیروی الکتریکی داره و فقط کافیه که علاوه بر روابط اون‌ها مقداری با قواعد جمع بردارها آشنا باشید تا براحتی این تست‌ها رو حل کنید. بقیه قسمت‌های این فصل هم تقریبا ساده و قابل پاسخگویی هستند و هر سال عموما دو تا تست در کنکور هر دو رشته داره.

 

 • فصل دوم این کتاب مربوط به مدارهای الکتریکی هست و قبل از بخش توان الکتریکی، قسمت‌های مطرح شده بسیار ساده و قابل پاسخگویی هستند اما بعد از بخش ذکر شده، که به مقاومت‌ها هم مربوط میشه، سؤال‌های وقت‌گیری توی کنکور داره و مقداری هم سخت هستند و تسلط بر این بخش‌ها بسیار زمان‌بر هست. توصیه میشه اگر قصد زدن درصدهای خیلی بالا رو در کنکور و یا زمان کافی برای مطالعه و تسلط رو ندارید، از این قسمت بگذرید.

 

 • فصل سوم این کتاب برای دانش‌آموزان تجربی ( در واقع فصل سوم و چهارم برای دانش‌آموزان ریاضی) از فصل‌های ساده فیزیک در کنکور هستتند و تقریبا در هر سوالش با یک فرمول توی کنکور هم میشه به نتیجه رسید و بشدت توصیه میکنم تست‌های این فصل رو از دست ندید؛ چون علاوه بر سادگی، زمان کمی برای تسلط به این فصل نیاز دارید.

 

در نهایت کتاب فیزیک دوازدهم رو بررسی می‌کنیم:

 

 • فصل اول این کتاب مربوط به حرکت‌شناسی هست و خیلی قابل پیچوندنه و برای تسلط به تست‌های این بخش باید به شدت وقت بزارید. البته از تست‌هایی که تو کنکور داره، همیشه یکیشون ساده هست ولی باز هم فصل زمان‌گیری محسوب میشه و جزو فصل‌های ساده نیست.

 

 • فصل دوم مربوط به دینامیک هست، تنوع سوال بسیار بالایی داره و مدل‌های بسیار متنوعی از تست‌های اون در کنکور اومده و اگر دنبال درصدهای بالا نیستید، خوندنش رو توصیه نمیکنم. البته بخش حرکت دایره‌ای، قسمت ساده‌ای از این فصل هست که براحتی میشه تستش رو جواب داد.

 

 • فصل سوم کتاب دوازدهم مربوط به نوسان و امواج هست که اولش مقداری گنگ و سخت به نظر میرسه ولی با تسلط به مفاهیمش میشه براحتی تست‌هاش رو پاسخ داد و تقریبا همیشه از اون فرمول‌های ساده داخل فصل تست میاد.

 

 • فصل چهارم که در مورد برهمکنش امواج هست، از فصول ساده هست که میشه تست‌هاش رو حتی در زمان کم هم پاسخ داد و توصیه میکنم این فصل ساده رو از دست ندید.

 

 • فصل پنجم این کتاب در مورد آشنایی با فیزیک اتمی هست که از فصل‌های ساده فیزیک در کنکور محسوب میشه و زمان زیادی هم برای یادگیری نیاز نداره و به شدت توصیه میکنم که حواستون به دو تا تست این فصل باشه.

 

 • فصل ششم کتاب دوازدهم مربوط به فیزیک هسته‌ای هست که شاید بشه از اون به عنوان ساده‌ترین فصل در کنکور فیزیک یاد کرد که مانند فصل پنجم علاوه بر سادگی، میشه تست‌های اون رو خیلی سریع پاسخ داد و در مورد این فصل هم به شدت توصیه میکنم که زمان اندکی براش بزارید و براحتی تست‌هاش رو حل کنید.

 

از شما دوستان خوبم بسیار متشکرم که یک بخش دیگه از آموزش فیزیک رو با عنوان فصل‌های ساده فیزیک در کنکور با ما پشت سر گذاشتید.